Kurs PJM – Poziom Zaawansowany (B1/B2)

· 25 września 2020

(w odniesieniu do poziomów europejskiej biegłości językowej B1/B2)

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KURSU:

  • Poszerzenie wiedzy na temat Kultury Głuchych oraz potrzeb osób G/głuchych w zakresie społecznym, medycznym, edukacyjnym, politycznym i religijnym.
  • Poszerzenie wiedzy o polskim języku migowym (PJM) i jego zastosowaniu w kontaktach z osobami G/głuchymi.
  • Utrwalanie poznanych na Poziomie Elementarnym i Doskonalącym blisko 1200 znaków.
  • Rozwinięcie dalszych praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
  • Opanowanie kolejnych blisko 600 znaków pojęciowych języka migowego oraz sposobu ich używania we właściwym kontekście, zgodnie z zasadami polskiego języka migowego (PJM).
  • Rozwinięcie znajomości gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań).
  • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników, aplikacji mobilnej MIGAJ Z NAMI: PJM.

ROZUMIENIE – ODBIERANIE
Uczestnik kursu rozumie wyrażenia oraz znaki PJM objęte programem Poziomu Zaawansowanego. Dotyczy to głównie zagadnień związanych z nim samym oraz jego rodziną, turystyką, religią, polityką, światem przyrody itp. Uczestnik kursu Potrafi zrozumieć każdy sens zawarty w komunikatach i ogłoszeniach. Odbiór języka migowego jest płynny i nie wymaga wsparcia z zewnątrz.

MIGANIE – INTERAKCJA
Uczestnik kursu potrafi prowadzić konwersacje w PJM w zakresie tematów. Potrafi również brać udział w rozmowie wymagającej nierzadko skomplikowanej i bezpośredniej wymiany informacji na różne tematy, głównie te , które zostały uwzględnione w programie kursu. Uczestnik kursu radzi sobie w codziennych rozmowach towarzyskich. Wie i rozumie wystarczająco dużo, by samemu rozpocząć i podtrzymać rozmowę.

MIGANIE – PRODUKCJA
Uczestnik kursu potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by wypowiedzieć się na prawie każdy temat. Po przeanalizowaniu ponad 1800 znaków na wszystkich poziomach nauczania jest gotowy na rozpoczęcie i podtrzymanie rozmowy w niemalże każdej sytuacji.

Na tym etapie uczestnik musi mieć regularny kontakt z osobami G/głuchymi, naturalnie posługującymi się polskim językiem migowym. Uczestnik kursu w ramach kursu jest zobowiązany do oglądania vlogów i materiałów filmowych tworzonych przez Głuchych oraz z ich udziałem np. na YouTube czy Facebooku.

Kurs zawiera

Rozwiń wszystko
BLOK TEMATYCZNY: DOM I RODZINA
BLOK TEMATYCZNY: SPRZĘT, ODZIEŻ, POTRAWY, ROŚLINY
BLOK TEMATYCZNY: ZDROWIE
BLOK TEMATYCZNY: EDUKACJA
BLOK TEMATYCZNY: ZATRUDNIENIE I PRACA
BLOK TEMATYCZNY: URZĘDY I POLITYKA
BLOK TEMATYCZNY: PODRÓŻE, WYPOCZYNEK, KULTURA, SPORT
BLOK TEMATYCZNY: ZWIERZĘTA
Zobacz kurs

Kurs zawiera

  • 23 Lekcje
  • 46 Tematy