Polityka danych RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). (Więcej o informacji o RODO oraz o przysługujących Ci prawach z niego wynikających dowiesz się z informacji zamieszczonych poniżej). 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 

Jakie dane zbieramy? 

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Dane są zbierane w celu dokonania zakupu kursu na platformie e-learningowej www.pjm-online.pl 

Kto jest administratorem Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych będzie Towarzystwo “GEST” Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 53/20, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112813786. Towarzystwo jest reprezentowane przez zarząd. 

Komu możemy przekazać dane? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów. 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw. 

Wyrażenie zgody jest konieczne ze względu na dopełnienie formalności związanych z rejestracją konta. Po zakończonym kursie możesz wycofać zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych wysyłając maila na biuro@pjm-onlie.pl 

ADRES DO KORESPONDENCJI LISTOWEJ: Conference Center – Ogrodowa 12, Towarzystwo “GEST”, ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań 

——————————————————————————————- 

Co to jest RODO? 

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. 

RODO stosujemy od 25 maja 2018 r. RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m. in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe. 

Co to są dane osobowe? 

To wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną (imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, wizerunek, dane finansowe, dane niefinansowe). 

Co to jest przetwarzanie danych? 

To pojęcie, które często pojawia się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko, co dzieje się z informacjami na Twój temat – począwszy od ich zbierania, po m. in. przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie. 

Kto podlega ochronie na podstawie RODO? 

· klienci indywidualni – osoby fizyczne 

· klienci biznesowi – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

· osoby powiązane z klientami biznesowymi – w zakresie ich danych osobowych. 

Jakie obowiązki będzie mieć firma po wdrożeniu RODO? 

Jest zobowiązana powiadomić klienta o: 

· administratorze danych, 

· celach, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych, 

· prawach, które przysługują klientom w związku z przetwarzaniem danych. 

Jakie prawa będzie mieć użytkownik/klient po wdrożeniu RODO? 

Najważniejsze prawa użytkownika/klienta: 

· uzyskanie informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych klienta, 

· dostęp do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez firmę, 

· uzyskanie informacji skąd dane klienta znalazły się w posiadaniu firmy (jeżeli użytkownik/klient ich samodzielnie nie przekazał), 

· prawo do sprostowania danych (poprawienia danych), 

· prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy firma nie ma już podstaw do przetwarzania danych, 

· prawo dostępu do danych, 

· prawo do przeniesienia danych, 

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego, 

· prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.