Kurs PJM – Poziom Doskonalący (A2/B1)

(w odniesieniu do poziomów europejskiej biegłości językowej A2/B1)

· 26 września 2020

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KURSU:

  • Poszerzenie wiedzy na temat Kultury Głuchych oraz potrzeb osób G/głuchych w zakresie medycznym, edukacyjnym, politycznym i religijnym.
  • Poszerzenie wiedzy o polskim języku migowym (PJM) i jego zastosowaniu w kontaktach z osobami G/głuchymi.
  • Utrwalanie poznanych na Poziomie Elementarnym blisko 600 znaków.
  • Rozwinięcie dalszych praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
  • Opanowanie kolejnych blisko 600 znaków pojęciowych języka migowego oraz sposobu ich używania we właściwym kontekście, zgodnie z zasadami polskiego języka migowego (PJM).
  • Rozwinięcie znajomości gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań).
  • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników, aplikacji mobilnej MIGAJ Z NAMI: PJM.

ROZUMIENIE – ODBIERANIE
Uczestnik kursu rozumie wyrażenia oraz znaki PJM objęte programem Poziomu Doskonalącego. Dotyczy to zagadnień związanych z nim samym oraz jego rodziną, zakupami, miejscem i regionem zamieszkania, sprawami związanymi z zatrudnieniem itp. Uczestnik kursu nabywa również umiejętności w zrozumieniu szczegółów  zawartych w krótkich komunikatach i ogłoszeniach stworzonych głównie w oparciu o słownictwo zawarte w programie kursu.

MIGANIE – INTERAKCJA
Uczestnik kursu potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.

MIGANIE – PRODUKCJA
Uczestnik kursu potrafi posługiwać się ciągiem wyrażeń i zdań w PJM, by w prosty sposób mógł opisać relacje rodzinne, sytuację społeczno-zawodową innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę oraz wypowiedzieć się na tematy objęte programem nauczania.

Na tym etapie uczestnik powinien mieć kontakt, stały lub okazyjny, z osobami G/głuchymi, naturalnie posługującymi się polskim językiem migowym. Uczestnik kursu w ramach kursu ogląda vlogi i materiały filmowe tworzone przez Głuchych oraz z ich udziałem np. na YouTube czy Facebooku.

Program kursu

Rozwiń wszystko

BLOK TEMATYCZNY: ZATRUDNIENIE I PRACA

Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/1 etapów
Lekcja 2
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: EDUKACJA
Lekcja 4
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
Lekcja 5
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: ZDROWIE
Lekcja 7
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
Lekcja 8
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
ZABAWA ,,MIGAJ SZYBKO''
BLOK TEMATYCZNY: DOM I RODZINA
Lekcja 10
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: KOLORY, ODZIEŻ, POŻYWIENIE
Lekcja 12
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: URZĘDY I INSTYTUCJE
Lekcja 14
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: PODRÓŻE, WYPOCZYNEK, KULTURA, SPORT
Lekcja 16
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
Lekcja 17
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
Lekcja 18
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
Lekcja 19
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
ZABAWA ,,MIGAJ SZYBKO''
TEST KOŃCOWY
Zobacz kurs

zawiera

  • 26 Lekcje
  • 41 Tematy
  • 7 Testy