Kursy polskiego języka migowego

Tutorial korzystania z Platformy PJM-ONLINE

Tutorial korzystania z Platformy PJM-ONLINE
z tłumaczeniem na PJM i napisami

Zobacz kurs
36 Lekcje

Kurs PJM – Poziom Elementarny (A1/A2)

(w odniesieniu do poziomów europejskiej biegłości językowej A1/A2)

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Zobacz kurs
Zobacz kurs
26 Lekcje

Kurs PJM – Poziom Doskonalący (A2/B1)

(w odniesieniu do poziomów europejskiej biegłości językowej A2/B1)

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Zobacz kurs
30 Lekcje

Kurs PJM dla pracowników instytucji kultury

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Zobacz kurs
11 Lekcje

Kurs PJM dla urzędników

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Zobacz kurs
27 Lekcje

Kurs PJM dla pedagogów

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Zobacz kurs
3 Lekcje

Kurs PJM dla pracowników uczelni wyższych

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Zobacz kurs
8 Lekcje

Kurs PJM dla policjantów

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Zobacz kurs
12 Lekcje

Kurs PJM dla AMAZON

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Zobacz kurs
1 Lekcja

Gramatyka PJM

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Zobacz kurs
6 Lekcje

Materiały dodatkowe do kursów PJM

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...

Darmowy
22 Lekcje

Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnościami wśród pracowników uczelni

Materiał przygotowany w ramach projektu: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu – uczelnia dostępna nr projektu: POWR.03.05.00-00-A046/21, współfinansowanego ze…

0% Ukończono
0/0 etapy(ów)

Zobacz więcej...