Kurs PJM – Poziom Elementarny (A1/A2)

(w odniesieniu do poziomów europejskiej biegłości językowej A1/A2)

· 27 września 2020

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KURSU:

  • Poznanie zagadnień z zakresu Kultury Głuchych oraz potrzeb komunikacyjnych z uwzględnieniem zagadnień prawnych, edukacyjnych, medycznych, Savoir-vivre. Analiza zjawiska jakim jest AUDYZM.
  • Poznanie podstaw wiedzy o polskim języku migowym (PJM) i jego zastosowaniu w kontaktach z osobami G/głuchymi.
  • Rozwinięcie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
  • Opanowanie blisko 700 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz sposóbu ich używania we właściwym kontekście, zgodnie z zasadami polskiego języka migowego (PJM).
  • Podstawy gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań).
  • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników, aplikacji mobilnej MIGAJ Z NAMI: PJM.

ROZUMIENIE – ODBIERANIE
Uczestnik kursu rozumie wyrażenia i najczęściej używane znaki w PJM, które są związane ze sprawami ważnymi tj. podstawowymi informacjami dotyczącymi jego oraz jego rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia itp. Uczestnik kursu nabywa również umiejętności w zrozumieniu głównego sensu zawartego w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach stworzonych głównie w oparciu o słownictwo zawarte w programie kursu.

MIGANIE – INTERAKCJA
Uczestnik kursu potrafi prowadzić konwersacje w PJM w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy.

MIGANIE – PRODUKCJA
Uczestnik kursu potrafi posługiwać się ciągiem wyrażeń i zdań w PJM, by w prosty sposób mógł opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę oraz wypowiedzieć się na tematy objęte programem nauczania.

Od początku kursu, położony jest duży nacisk aby uczestnik nawiązał kontakty z osobami G/głuchymi, naturalnie posługującymi się polskim językiem migowym np. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby G/głuche. Uczestnik kursu jest również zachęcany do oglądania vlogów i materiałów filmowych tworzonych przez Głuchych oraz z ich udziałem np. na YouTube czy Facebooku.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW KURSÓW PJM

Program kursu

Rozwiń wszystko

ALFABET I LICZEBNIKI

Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/1 etapów
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/1 etapów
BLOK TEMATYCZNY: PIERWSZY KONTAKT
BLOK TEMATYCZNY: ZATRUDNIENIE I PRACA
Lekcja 6
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
Lekcja 7
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
Lekcja 8
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: RACHUBA CZASU
Lekcja 10
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
ZABAWA ,,MIGAJ SZYBKO''
BLOK TEMATYCZNY: DOM I RODZINA
Lekcja 12
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
Lekcja 13
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: EDUKACJA
Lekcja 15
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: ZDROWIE
Lekcja 17
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: URZĘDY I INSTYTUCJE
Lekcja 19
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
Lekcja 20
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
BLOK TEMATYCZNY: KULTURA, SPORT, WYPOCZYNEK
Lekcja 22
Rozwiń
Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/2 etapów
ZABAWA ,,MIGAJ SZYBKO''
TEST KOŃCOWY
Zobacz kurs

zawiera

  • 36 Lekcje
  • 50 Tematy
  • 12 Testy