Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnościami wśród pracowników uczelni

· 20 lutego 2020

Materiał przygotowany w ramach projektu: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu – uczelnia dostępna

nr projektu: POWR.03.05.00-00-A046/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz kurs

zawiera

  • 8 Lekcje
  • 3 Tematy